Tanfolyam típusok

Bejegyzes

Típusú diákok

A képzés időtartama

Tanulási módszerek

Vizsgák

Tanulási módszerek

Kezdő szinten a tanfolyam résztvevői meg fogják tanulni szóban és írásban kifejezni magukat egyszerű mondatokat és alapvető összetett mondatokat használva. Ugyanakkor a résztvevők elsajátítják azt a képességet, hogy egyszerű beszélgetéseket megértsenek és aktívan részt vegyenek  vitákon/beszélgetéseken, egy alapvető szókincset használva.
✓ Egyszerű szövegek olvasása, válaszolás kérdésekre
✓ meghallgatott szövegekre https://www.viagrapascherfr.com/difference-viagra-et-viagra-generique/ írásban való reagálás
✓ párbeszédek közkeletű témákban: utazás, vásárlás, család, stb.
✓ az igeidők pontos használata és a cselekvések elhelyezése az idő tengelyén

A tanfolyam anyagát és/vagy a kiegészítő anyagokat a tanár fogja kiválasztani egy csoportosítási teszt nyomán és – a cégek esetén -  a cég vezetésével folytatott tárgyalás után.

A haladó csoportoknál a tanfolyam célja a meglévő ismeretek fejlesztése és új szókincs elsajátítása. Külön hangsúlyt fognak fektetni a szóbeli kommunikációra, interjúk, üzleti tárgyalások, megbeszélések stb. szimulálásával

A kitűzött célok egy magasabb nyelvi szintre való előrelépés a folyamatosság, összefüggés és a helyesség szempontjából a tanulmányozott nyelv használatában az ismeretek elsajátítása pedig különböző tanulási módokon történik:
✓ interaktív tevékenységek, csoportban, párokban vagy egyénileg
✓ párbeszédek, interjúk, játékok lejátszása
✓ munkalapok a szókincs fejlesztésére
✓ szerepjátékok, többválaszos tesztkérdések, szabad fogalmazás, levél, kérvény, stb. írásának elsajátítása.
✓ Dialógus, az igeidők egyezési táblázatának kitöltése
✓ a feltételes mondatszerkezetek felépítése 1, 2, 3. A Kötőmód
✓ Adekvát szókincs és nyelvtani sémák feltételezés, találgatás kifejezésére
✓ Érzékletes idiómák, partikuláris igék
✓ a kritika és nemtetszés kifejezésére használt nyelvi funkciók

A tanfolyam során az összes készség fejlesztését figyelik (beszéd, olvasás, beszédértés, írás) a tanfolyam végén pedig egy végső felmérésre kerül sor, amely mindegyik résztvevő előrehaladását jellemzi majd.